18 sonuçtan 1-16 arası gösteriliyor

İş Güvenliği

İş güvenliği, işyerindeki olumsuz kazalara ve sağlığı tehdit eden bütün koşullara karşı korunma amacı taşımaktadır. Bu gibi çalışmalar işyerindeki olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

İş güvenliğinin belirli amaçları vardır. Bu amaçlardan ilki çalışanların güvenliğini sağlamaktır. İşveren, çalışanları bir anda ortaya çıkabilen olumsuz iş kazalarına karşı korumalıdır. Aynı zamanda meslek hastalıklarına karşı da çalışanları koruyup kollamalı ve gözetmelidir. Bir diğer amaç ise üretim güvenliğinin sağlanmasıdır. Üretim güvenliğini sağlamak verimin artmasına olanak sağlar, böylelikle bir işletme içerisinde üretim güvenliğini arttırmak önemlidir. Çalışan ve üretim güvenliğinin yanı sıra işletmenin güvenliğinin sağlanması da önemli hususlardan biridir. İşyerinde alınan önlemler ışığında makine arızaları, beklenmedik yangınlar ve patlamalar gibi pek çok olumsuz durumun önüne geçilebilmektedir.

İş Güvenliği ve Sağlığı Ekipmanları

İşyerinde güvenliği sağlamak için eğitimin yanı sıra bazı ekipmanlarda bulunmaktadır. Bu ekipmanların içerisinde ise en sık kullanılanı baretlerdir. Baretler oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı başı korumak amacıyla üretilmiştir.

Ofiste, fabrikada ya da evlerde bulunması gereken en önemli malzeme ise ilk yardım malzemeleridir. İlk yardım malzemeleri kaza ve yaralanma anında kişiye ilk müdahaleyi yapmanızı sağlar.

Çalışma esnasında kullanılan en önemli ekipmanlardan bir diğeri iş ayakkabıları ve iş elbiseleridir. İşe uygun iş ayakkabıları giymek ayağı olumsuz kazalardan korunmanızı sağlar. Aynı şekilde iş elbiseleri de yapılan işe uygun seçilmelidir. Böylelikle herhangi bir kaza esnasında yaralanmadan olay atlatılmaktadır.

Toz ve gaz maskeleri de ekipmanların tamamlayıcısı konumundadır. Yoğun kimyasal madde, gaz ya da toz gibi sağlık tehdidi içeren maddelere maruz kalmamak için toz ve gaz maskeleri kullanılmalıdır. İnsan sağlığına zararlı gazlardan korunmak için mutlaka maske takmak şarttır. Bu yüzden iş güvenliği için işe uygun toz ve gaz maskeleri edinmek önemlidir.