Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin kişisel bilgilerinin ne amaçla istendiği, bu bilgilerin ne şekilde işleneceği, nasıl koruncağı ve imha prosedürleri ile ilgili aydınlatma metnidir.

1.  tarkanreklam.com sitesi ile ilgili KVKK kanunu gereği veri sorumlusu TARKAN DİJİTAL BASKI REKLAM KIRTASİYE İNŞAAT LTD.ŞTİ.’dir.

2.  Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, tarkanreklam.com tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

2.a. tarkanreklam.com’ un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

2.b. tarkanreklam.com’ un kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

2.c. tarkanreklam.com’ un ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

2.d. Ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek amacı

3.  Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, tarkanreklam.com tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, tarkanreklam.com iİştiraki ve Ortaklarının İştiraki Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

3.a. tarkanreklam.com’ un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

3.b. tarkanreklam.com’ un kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

3.c. tarkanreklam.com’ un ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

4.  Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.  Toplanan veriler ad, soyad, banka bilgileri, e-posta, telefon numaraları vb. iletişim bilgileri, ikamet adres, lokasyon bilgileri, ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğraf, çerezlerin toplamış olduğu bilgiler gibi veriler olabilir.

6.  Üyelik / site kullanıcılığı ile açık rıza verilmiş sayılırsınız.

7. 6698 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin işlenmiş ise ne şekilde işlendiği konusunda bilgi talep etme, bu işlemenin amaç ve kullanımını sorgulama, verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme, verileri düzeltme, sildirme, kısmen kaldırmayı tarafımızdan talep edebilirsiniz.